Árképzés - Árajánlat kérés

Amennyiben a fáról és területről fotót vagy videót készítenek és azt e-mailben elküldik, előzetes árajánlatot is tudunk adni!
Fák kivágásának költségei és feltételei (árképzés)

Nincs két egyforma fa, ebből adódóan nem tudunk meghatározni egy fix árat egy fajta fára. Az ár kialakításában különböző szempontokat veszünk figyelembe. Legtöbbször olyan fák kivágása végett keresnek meg minket, amelyek veszélyeztetnek ingatlanokat, járműveket, közműveket vagy élőlényeket. Természetesen olyan eset is előfordulhat, amikor egy magas vagy terebélyes fa a kilátást vagy a napfényt takarja el a tulajdonos elől. Sokan nem tudják, hogy a saját telkükön álló fák ápolása a telektulajdonos feladata és kötelessége. Amennyiben az ápolatlan fák nem extrém időjárási körülmények következtében okoznak kárt, a szomszédnak, önkormányzatnak, közműveknek, közútkezelőnek vagy az utcán közlekedőknek, úgy a kár megtérítésére kötelezheti a hatóság vagy a bíróság. Bizonyos esetben felkérnek fák állapotának, veszélyességének felmérésére, és kivágásának költéség számításához. Ma Magyarországon nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni egy szakértőnek. Vállalkozásom nem rendelkezik szakértői vizsgával és eszközöm sincs hozzá, de ennek ellenére a többéves favágó tapasztalatnak köszönhetően kivágási és kockázati elemzést el tudom készíteni.

E-mail-es árajánlat menete:

Nem minden esetben megoldható (sürgősség esetén vagy a nagy távolság miatt), hogy SZEMÉLYESEN adjunk ÁRAJÁNLATOT. Ilyenkor az e-mail-es árajánlatot alkalmazzuk, amelynek menete a következő:

 A fa, fák lemérése:

A fa, fák lemérése:

Mérje le a fa keresztmetszetét a föld közelében, becsülje meg a fa magasságát, a távolságokat, vezetékektől, kerítéstől vagy épületektől, nem kell mm pontosságú adatokat küldeni. Ha szükséges készítsen vázlat rajzot a területről, illetve ha van küldjön terv másolatot.

A fa közelében:

A fa közelében:

A kivágást nehezítő körülmények felmérése, pl. lombkoronán keresztül futó vezetékek, törzs állapota, betegségek, megvédendő építmények vagy növényzet. A fa alatt található közművek, kút vagy emésztő is nehezítő körülmény. Részletezze az e-mail-ban.

Fényképezés:

Fényképezés:

A fa és környezetének fotózása, videó készítés. Amennyiben lehetséges készítsen távoli fotót a fáról, a közvetlen környezetéről, a törzs állapotáról, a közelében található épületekről és a nehezítő körülményekről. A fotókon jelölje be az esetleges visszavágási magasságokat.

Fotók és adatok elküldése:

Fotók és adatok elküldése:

Küldje el a fotókat vagy videót E-mail-en keresztül, írja bele a mérési adatokat és kiegészítőket, a szállítási vagy darálási igényeket. Több vagy nagyobb méretek esetén a google drive szolgáltatást is használhatja. Mindenképpen adja meg a pontos címet, az elérhetőségét az e-mail-ben!

Image

Árkalkuláció:

A legtöbb esetben a személyes megtekintés után készítjük el az árajánlatot. Részletes és írásos árajánlat elkészítését abban az esetben biztosítunk, ha a megrendelő szerződést és részletes jegyzőkönyvet is kér a munka elvégzéséről (pl. önkormányzatok, vállalkozások). Magánszemélyek esetében szóbeli vagy e-mail-es szerződést kötünk. Természetesen az igényeknek megfelelően bárkivel kötünk vállalási szerződést, amiben mindkét fél kötelességét és felelősségét részletesen leírjuk. Minden esetben az ingatlan tulajdonosával (amelyiken a fa található) kötünk megállapodást legyen az szóbeli vagy írásbeli szerződés. Természetesen az ingatlan tulajdonos írásos meghatalmazás esetén más jogi személlyel vagy vállalkozással rendelkezővel is kötünk vállalási szerződést.

Image
A hó súlyától faházra dőlt tölgyfa (2023)
Image
A személyes megtekintés után az árat a következő szempontok alapján alakítjuk ki:
 • a fa (bokor) elhelyezkedése, megközelíthetőség és távolsága;

 • annak állapota, korhadt, száraz vagy törött;

 • gyökérzet állapota, elhelyezkedése;

 • megdőlés mértéke, mellette található más növények vagy épületeken való fennakadás;

 • környezetének állapota;

 • ingatlanok vagy közművek távolsága;

 • alatta található burkolatok anyaga és vastagsága;

 • talajban futó közművek és egyéb a talajba épített műtárgyak távolsága és mérete;

 • favágást nehezítő körülmények, fatörzsek leereszthetősége;

 • zöld hulladék szállításának távolsága;

 • fatörzs méretre aprítása, hasítása;

 • fakivágási engedély, terület lezárása;

 • egyéb igények kielégítése;

 • garanciavállalás, biztosítás kötése;

Garancia:

-Minden esetben garanciát vállalunk és az általunk okozott kárt megtérítjük. Nagy értékű ingatlanoknál biztosítást is kötünk.

Vállalkozói felelősségbiztosítás 15 milliós értékhatárig!

-Nem vállalunk felelősséget általunk nem ismert körülményekért és a tulajdonos által nem közölt információkból bekövetkezett kárért (pl. egy fa törzs ledobásakor egy pince, vagy emésztő teteje megsérül).

-A személyes biztonságért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha a favágás lezárt körzetébe engedély nélkül senki nem tartózkodik. Közterületre átnyúló fák kivágásánál közterület lezárását szoktuk kezdeményezni, ha erre szükség van.
biztositas_2

Bővebben

Kifizetés:

-Készpénz fizetés esetén, a munka elvégzését követően a helyszínen kell a teljes összeget kifizetni. Természetesen a több napon át tartó munkálatok végén kell kiegyenlíteni a számlát. Kivéve a gallyelszállítást, aminek kifizetését csak az elszállítást követően kell megejteni.

-Átutalásos fizetésnél, minden esetben vállalási szerződést kell kötni amiben a megrendelő és a kivitelező adatai is megtalálhatók. A munka elvégzéséről és átvételéről részletes jegyzőkönyv készül amivel egy időben a számla is kiállításra kerül. A jegyzőkönyv aláírása és a számla kiállítását követően a megrendelő 8 naptári napon belül átutalja a teljes összeget és vállalja, hogy a kifizetés elmulasztása esetén a szerződésbe meghatározott kamatot és kártérítést megfizeti, valamint, továbbá jogi következmények teljes költségét is megtéríti a munkavállaló részére!

Image
Image
Image
Image

Emelőkosaras gépjármű

Az emelőkosaras gépjárművel végzett fakivágást, gallyazást vagy visszavágást olyan helyeken és olyan fáknál alkalmazzuk, ahol a fára való felmászás nem megoldható, vagy a kosaras teherautóval megközelíthető. Az emelőkosaras favágás előnyei: gyorsabb, biztonságosabb munkavégzés, a sérült vagy beteg fák faápolása, vagy pl. a közterületeken forgalomkorlátozás nélküli leejtés nélküli darabolás, gallyazás elvégzése.

Évek óta a LiftRent Hungária Kft-től béreljük a járművet, ami egy 25m magasságú NISSAN CABSTAR alvázra épített MULTITEL MX250. A kisteherautó teljes talpalási szélessége 3,5 méter a teljes hossza 6,82 méter, magassága 2.6 méter, illetve szélessége 2,25 méter. A jármű súlya 3500 kg, melyből az első tengelyre 1750 kg, a másodikra pedig 2200 kg jut.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image