Tevékenységek

Szakmai tanácsadás, irányítás

Szakmai tanácsadás, irányítás

A komplex és nagy területen zajló fakivágásoknál (fakitermelésnél) a törvényi előírás, hogy egy szakmai irányítónak kell felügyelnie a munkálatokat. Ezt csak olyan személy végezheti, akinek megfelelő szakmai végzettsége és több éves szakmai tapasztalata van az lakott területi fakitermelésben.

1.3. Azokban az erdészeti tevékenységekben, amelyekben 2 vagy annál több fő dolgozik együtt, a munkát közvetlenül irányító vezetőt (a továbbiakban: munkavezető) kell megbízni. Ha a munkavezető a munkahelyről eltávozik, utólag bizonyíthatóan helyettest kell kijelölnie és azt a munkát továbbfolytatók tudomására kell hoznia.

4.6. A felszerelések ellenőrzéséért felelős személyt, az ellenőrzés módját, gyakoriságát, eszközönkénti bontásban a munkáltatói előírásokban kell meghatározni.  

3.1.2. A fakitermelés megkezdése előtt a vágásvezetőnek a munkásokkal minden új vágásterületen ismertetnie kell a technológiai, műveleti utasításokban foglaltakat. (EBSZ rendelete)

A nagyobb beruházásoknál, vagy közterületen végzett favágási munkálatoknál és azok összehangolásánál vágásvezető kijelölése, több munkaterületnél munkavezető kijelölése szükséges. Ezeknél a munkaterületeknél az előre maghatározott munkafolyamatok elvégzéséhez sok esetben vágási tervet kell készíteni, amivel gyorsabb és biztonságosabb munkát lehet végezni, illetve a szigorúbb ütemtervek tarthatók.

Vállajuk az olyan komplex fakivágási vagy zöld terület kezeléseknél a szakmai felügyeletet vagy irányítási feladatokat, ahol több alvállalkozó vagy különböző munkaterületről érkező cégek tevékenykednek. 

Szakmai tanácsadást is tudunk biztosítani olyan földmunkálatoknál, vagy építkezésen, ahol a munkálatok veszélyeztetik a megóvni kívánt fákat, növényzetet. A későbbi kártalanítási és károkozás elkerülése végett érdemes bizonyos munkákat felügyelni és azokat dokumentálni.

Előfordult, már az is, hogy egy szerződött vállalkozó munkáját és tevékenységének alkalmasságának meglétét felügyeltük a megbízó kérésére, és a szakszerűtlen tevékenységet megakadályoztuk, biztonsági és károkozás miatt!  

1.5. Az erdészeti tevékenységben foglalkoztatottakkal a munkavezető minden új munkaterületen - a munka megkezdése előtt - köteles ismertetni:

a) az adott munkaterületre vonatkozó sajátos munkabiztonsági szabályokat;

b) a baleset vagy rosszullét esetére vonatkozó tennivalókat, valamint hogy

c) hol érhető el leghamarabb szakképzett egészségügyi szakember. (EBSZ rendelete)

Date

2011. február 11

Tags

Bontás, Fakivágás, Tanácsadás, Veszélyes fák kivágása
Image